06-03-2018

Wordt de schuur die aan de woning vastzitten ook meegenomen in de sterkteberekening?

U bevind zich hier:

Ja. Als de schuur aan de woning vastzit en een woonfunctie heeft (een schuur kan bijvoorbeeld de toegang vormen (voor- of achterdeur) tot de woning), dan wordt deze meegenomen in de sterkteberekening.

« - »