06-03-2018

Wordt herbouw hetzelfde als het origineel?

U bevind zich hier:

Nee, dat is niet mogelijk omdat bouwtechnieken en –materialen zijn veranderd en verbeterd. Bij herbouw is de woning vergelijkbaar of beter in vergelijking met de huidige woonsituatie.

« - »