06-03-2018

Wordt er rekening gehouden met de Flora- en Faunawet bij het nemen van versterkingsmaatregelen?

U bevind zich hier:

Ja, bij alle bouwwerkzaamheden geldt de verplichting rekening te houden met de Flora- en Faunawet. Centrum Veilig Wonen (CVW) controleert dit in aanloop op de uitvoering en de gemeente voert het toezicht uit.

« - »