06-03-2018

Wordt het budget voor verduurzaming ook gebruikt voor het terugplaatsen van verduurzamingsmaatregelen die de eigenaar zelf heeft aangebracht, zoals bijvoorbeeld HR++ glas?

U bevind zich hier:

Nee, verduurzamingsmaatregelen die de eigenaar of bewoner zelf heeft aangebracht maken onderdeel uit van de versterking. De eigenaar krijgt terug wat hij had. Het bedrag uit de waardevermeerderingsregeling bij versterking wordt in overleg met de eigenaar aan extra maatregelen besteed.

« - »