06-03-2018

Worden aannemers uit de omgeving ingeschakeld?

U bevind zich hier:

Ja, dat heeft de voorkeur. De keuze van aannemers wordt gemaakt op basis van inschrijvingen. Ook lokale ondernemers kunnen zich daarvoor inschrijven. Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft een erkenningsregeling opgesteld waaraan de in te zetten vakmensen moeten voldoen. Zo weten bewoners dat een door CVW-erkende vakman voldoet aan de standaarden die CVW stelt aan veiligheid, kwaliteit en communicatie. Meer informatie over de erkenningsregeling is te vinden op de site www.centrumveiligwonen.nl. Op deze site is ook terug te vinden welke lokale ondernemers voldoen aan de erkenningsregeling.

« - »