06-03-2018

Welke werkzaamheden vallen onder bouwkundig versterken?

U bevind zich hier:

Bouwkundig versterken betekent dat de constructie van een woning sterker wordt gemaakt, zodat deze beter bestand is tegen aardbevingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen als het versterken van verbindingen tussen vloeren en muren, het vervangen van muren of het versterken van de fundering.

« - »