06-03-2018

Welke volgorde wordt gehanteerd bij de gebiedsgerichte aanpak van de versterking?

U bevind zich hier:

Er wordt van binnen naar buiten gewerkt. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn naar de gebieden waar de risico’s minder groot zijn. Daarom is in 2016 gestart met inspecties in Loppersum, ’t Zandt, Ten Post, Overschild en in Appingedam (Opwierde-Zuid). Verder is gestart met het inspecteren en versterken van relatief kwetsbare gebouwen, bijvoorbeeld rijtjeswoningen die na 1960 zijn gebouwd. Daarnaast hebben gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals scholen en andere publieksgebouwen prioriteit. Inmiddels is ook gestart in de kernen Middelstum, Stedum, Ten Boer, Holwierde, Kantens, Zandeweer, Uithuizen, Slochteren en Schildwolde. De exacte gebieden worden in samenspraak met de betreffende gemeente bepaald. De prioritering wordt 2x per jaar herijkt, op basis van de meest actuele seismische gegevens van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De prioritering wordt vastgelegd in het Meerjarenprogramma (medio november) en in het addendum (rond de zomer).

« - »