06-03-2018

Welke projecten zijn er in het aardbevingsgebied opgezet ter compensatie van de overlast voor bewoners (flankerend beleid)?

U bevind zich hier:

Onder de noemer Kansrijk Groningen (www.kansrijkgroningen.nl) zijn er diverse programma’s opgezet die gericht zijn op de leefbaarheid in Groningen:

a) Bewonersinitiatieven – Het loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in negen gemeenten van het aardbevingsgebied. Bij het Loket is maximaal 10.000 euro aan te vragen voor een leefbaarheidsinitiatief. www.loketleefbaarheid.nl – Bij het Leefbaarheid en Duurzaamheid programma van NAM kunnen bewoners van het gaswinningsgebied vragen om een bijdrage voor initiatieven in hun omgeving boven 10.000 euro. www.namplatform.nl/leefbaarheid.

b) Regionale programma’s

– Met Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ worden dorpen in Het gaswinningsgebied ondersteund om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. www.elkdorpeenduurzaamdak.nl

– Het programma ‘Dorpsvisies en Landschap’ biedt mogelijkheden voor plannen gericht op Het verrijken van de dorps- of woonomgeving. www.landschapsbeheergroningen.nl/dorpsvisies-en-landschap

– Het programma ‘Herbestemming Cultureel Erfgoed’ is bedoeld voor eigenaren die de volgende monumenten willen herbestemmen: kerken, molens, borgen, boerderijen, militair/maatschappelijk of industrieel erfgoed, en gebouwensembles in de (dorps)kernen. http: //www.libau.nl/aardbevingen/programma-herbestemming-cultureel-erfgoed/

– Doel van Het programma ‘Lokale Energietransitie’ is om lokale energie collectieven in Het aardbevingsgebied naar een niveau te brengen waarin ze een echte bijdrage kunnen leveren aan Het zelfvoorzienend krijgen van bewoners in hun energiebehoefte. www.lokaleenergievoorwaarts.nl

– In het programma ‘Breedband voor heel Groningen’ wil de Economic Board samen met de provincie Groningen en met marktpartijen breedband mogelijk maken in het hele gebied, ook op plaatsen waar het economisch nu niet rendabel is om breedband aan te leggen.

c) Gemeentelijke projecten Hierbij gaat het om de uitvoering van herstructureringsplannen van gemeenten die de leefbaarheid kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goed toekomstbestendige voorzieningen zoals zorg, onderwijs en detailhandel. Of door het vinden van oplossingen voor leegstand van winkels, bedrijven of woningen. Of door het verbeteren van de bereikbaarheid van voorzieningen voor de inwoners. Deze projecten verlopen onder regie van de gemeenten. Voor meer informatie kan de bewoner contact opnemen met de gemeente.

« - »