06-03-2018

Welke criteria gelden bij de inspecties en versterkingen?

U bevind zich hier:

Om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de veiligheidsnorm, wordt de Nederlandse Praktijk Richtlijn aardbevingen (NPR 9998) gebruikt. Daarnaast gelden de bepalingen in het Bouwbesluit 2012. Bij de berekening van de versterking van de woning geldt die NPR 9998 die op de dag van de aankondiging van de inspectie geldend was.
Inspecties waarbij de oude versie NPR 9998:2015 werd gebruikt hoeven niet opnieuw geïnspecteerd te worden en ook hoeft het versterkingsadvies niet aangepast te worden.

« - »