06-03-2018

Wat is een versterkingspunt?

U bevind zich hier:

Het versterkingspunt is de plek waar inwoners terecht kunnen met vragen of voor informatie. De projectmedewerkers van NCG werken vanuit het lokale versterkingspunt. Van daaruit begeleiden zij onder meer bewoners in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen. Centraal in het werk van de versterkingspunten staat het opstellen en laten uitvoeren van versterkingsplannen.

« - »