06-03-2018

Wat is een contourenkaart?

U bevind zich hier:

Op de contourenkaart wordt de maximale grondversnelling aangegeven die optreedt bij een aardbeving met een kracht 5 op de schaal van Richter. Op de kaart is te zien waar in het kerngebied de aarde maximaal zal bewegen in het geval van een aardbeving. De kaart is richtinggevend voor het aardbevingsbestendig maken van bestaande objecten in het gebied en voor de normen voor nieuwbouw.

« - »