06-03-2018

Wanneer persoonlijke omstandigheden de verhuizing bemoeilijken, wordt er dan hulp geboden?

U bevind zich hier:

Ja, Centrum Veilig Wonen (CVW) zorgt dat de verhuizing wordt uitgevoerd. In overleg wordt bekeken welke hulp iemand nodig heeft om te kunnen verhuizen. Specifieke situaties kunnen besproken worden met de bewonersbegeleider.

« - »