06-03-2018

Wanneer in een dorp /in een wijk begonnen wordt met de versterkingsopgave, wat mogen de inwoners dan verwachten?

U bevind zich hier:

a) Nationaal Coördinator Groningen (NCG) organiseert samen met de betrokken gemeente en eventueel betrokken woningcorporatie(s) een informatiebijeenkomst voor bewoners. Ook heeft NCG een versterkingspunt in de gemeente, waar de inwoners terecht kunnen met vragen.

b) Woningen worden geïnspecteerd, om in beeld te brengen wat de versterkingsopgave precies is. Eigenaren/ bewoners van woningen die geïnspecteerd worden, worden hierover vooraf per brief geïnformeerd door NCG en krijgen een bewonersbegeleider van NCG toegewezen.

c) Op basis van de inspecties berekenen specialisten of de woning versterkt moet worden (engineering).

d) Blijkt uit de berekeningen dat de woning versterkt moet worden, is de volgende stap te berekenen wat er nodig is om de woning te laten voldoen aan de veiligheidsnorm.

e) De maatregelen die nodig zijn om de woning te versterken, worden beschreven in een versterkingsadvies. NCG bespreekt het rapport met de eigenaar. De eigenaar van de woning besluit uiteindelijk zelf of de versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd.

f) Als alle gesprekken met de bewoners in een bepaalde wijk zijn gevoerd, maken NCG en de gemeente in overleg met lokale vertegenwoordigers van bijvoorbeeld woning-corporaties, zorginstellingen en scholen een gebiedsversterkingsplan voor het hele dorp of de buurt.

g) Het gebiedsversterkingsplan wordt met de bewoners van het dorp / de wijk besproken.

h) Wanneer er overeenstemming is over het versterkingsplan en de financiering is geregeld, dan kan met de uitvoering begonnen worden. Dit gaat altijd in goed overleg met de eigenaren/bewoners.

 

« - »