06-03-2018

Wie voert het toezicht uit tijdens de uitvoer van de versterkingsmaatregelen en wie is verantwoordelijk voor de oplevering?

U bevind zich hier:

Centrum Veilig Wonen (CVW) is opdrachtgever van de aannemer, namens de eigenaar. CVW ziet toe op de uitvoering , de kwaliteit en de planning van de versterking. De aannemer is verantwoordelijk voor een goede uitvoering en is aansprakelijk voor de spullen die in de woning achterblijven. De oplevering van de woning gebeurt in aanwezigheid van de bewonersbegeleider, CVW en de eigenaar. Indien er sprake is van eigenaar/verhuurder dan worden ook de huurders uitgenodigd voor de oplevering.

« - »