06-03-2018

Kan een tijdelijke woning bekeken worden?

U bevind zich hier:

Ja, de bewonersbegeleiders beschikken over 3D-videomateriaal waarmee virtueel door een tijdelijke woningen gelopen kan worden. Ook worden er kijkdagen georganiseerd.

« - »