06-03-2018

Wie stelt een gebiedsversterkingsplan op?

U bevind zich hier:

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en gemeente stellen in overleg met lokale vertegenwoordigers van bijvoorbeeld woningcorporaties, bewoners, zorginstellingen en scholen een concept-gebiedsversterkingsplan op. De lokale stuurgroep die door de gemeente wordt voorgezeten adviseert uiteindelijk over het concept-gebiedsversterkingsplan waarna de NCG met inachtneming van dat advies over gaat tot vaststelling van het gebiedsversterkingsplan.

« - »