06-03-2018

Wie neemt de eindbeslissing over het versterken van de woning?

U bevind zich hier:

De eigenaar neemt de eindbeslissing over het versterken van de woning. Alleen als de eigenaar akkoord is, kan de versterking worden uitgevoerd. Hierop bestaat een uitzondering: wanneer op basis van de inspectie wordt geconcludeerd dat een woning of gebouw niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet en er een acuut onveilige situatie ontstaat. De gemeente heeft dan de taak om de eigenaar te wijzen op zijn verantwoordelijkheid te zorgen dat de woning of het gebouw wel weer aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet.

« - »