06-03-2018

Moeten de huur/hypotheeklasten doorbetaald worden in de periode dat de huurder/eigenaar van een woning gebruikmaakt van tijdelijke huisvesting?

U bevind zich hier:

Ja, de eigenaar en huurder blijven zelf verantwoordelijk voor de vaste lasten van de eigen (huur)woning, zoals de hypotheek- of huurlasten, de verzekeringen en het vastrecht van de nutsvoorzieningen.

« - »