06-03-2018

Moet de tuin leeg gehaald worden en wordt dat vergoed?

U bevind zich hier:

Dit is afhankelijk van de versterkingsmaatregelen die getroffen moeten worden. Uitgangspunt is dat de eigenaar terugkrijgt wat hij had. Over de eventuele herinrichting van de tuin worden afspraken met de eigenaar gemaakt.

« - »