06-03-2018

Kunnen huisdieren mee verhuizen naar de tijdelijke huisvesting en zijn er zo nodig voorzieningen aanwezig, zoals bijvoorbeeld een kattenluik, omheining van de tuin voor honden, kennel en een konijnenhok in de tuin?

U bevind zich hier:

Ja, huisdieren mogen mee naar de tijdelijke woning. Wel wordt gekeken naar het soort huisdier en het aantal huisdieren. Samen met de bewonersbegeleider wordt geïnventariseerd wat specifiek nodig is en in goed overleg wordt een passende oplossing aangeboden.

« - »