06-03-2018

Kunnen eigenaren zelf de versterkingsmaatregelen uit laten vervoeren en de persoonlijke wensen daarin meenemen?

U bevind zich hier:

Eigenaren die zélf de versterkingsmaatregelen willen laten uitvoeren, kunnen zich aanmelden voor het programma “Eigen initiatief”. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt jaarlijks 200 eigenaren in de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning te laten uitvoeren. De eigenaar heeft daarbij zelf de regie en hoeft niet te wachten totdat het dorp of de buurt aan de beurt is. Verbouwingswensen op het vlak van levensloopbestendig en/of energiezuinig wonen kunnen gelijktijdig met de versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd. Kosten voor verbouwingen en aanpassingen aan de woning die geen relatie hebben met de versterkingsmaatregelen, zijn voor rekening van de eigenaar. Meer informatie is te vinden op de website: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl.

« - »