06-03-2018

Wat zijn de kosten van het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen?

U bevind zich hier:

De kosten die een versterking met zich meebrengt worden bepaald door onder meer het woningtype en de noodzakelijke versterkingsmaatregelen die uitgevoerd moeten worden. Die kunnen zeer divers zijn en daarom kan op deze vraag in zijn algemeenheid geen antwoord gegeven worden.

« - »