06-03-2018

Is de voorgestelde versterkingsmaatregel vergunning plichtig?

U bevind zich hier:

Afhankelijk van de uit te voeren versterkingsmaatregelen, kan een vergunning nodig zijn. Met de ondertekening van de Overeenkomst voor Versterken Woning (OVW) geeft de eigenaar van de woning Centrum Veilig Wonen het mandaat om namens de eigenaar de benodigde vergunningen aan te vragen bij de gemeente.

« - »