22-12-2017

Wat is het uitgangpunt bij herstel en/of versterking bij een pand gelegen in een cultuurhistorisch waardevol gebied?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Herstel en versterking
  • Wat is het uitgangpunt bij herstel en/of versterking bij een pand gelegen in een cultuurhistorisch waardevol gebied?

Cultuurhistorische waardevolle gebieden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente. De individuele gebouwen zijn niet beschermd tenzij deze als monument of karakteristiek object aangewezen. De NCG stelt in het Erfgoedprogramma dat de status is gericht op behoud van de ruimtelijk relevante kenmerken van de historische structuur. Sloop/nieuwbouw is bij versterking pas één van de opties als de kosten van versterking hoger zijn dan 100% van de totale nieuwbouwkosten van het pand. Bron: Erfgoedprogramma NCG.

« - »