22-12-2017

Wat is het uitgangpunt bij herstel en/of versterking bij een beeldbepalend pand?

U bevind zich hier:

Beeldbepalende panden zijn planologisch beschermd in het bestemmingsplan van de gemeente. De NCG stelt in het Erfgoedprogramma dat de vorm en positie van de gebouwen planologisch zijn beschermd. De status van beeldbepalend is gericht op behoud van de ruimtelijk relevante waarden. ‘Ruimtelijk relevant’ wil zeggen: relevant voor de ruimtelijke identiteit van het gebied. Voor beeldbepalende gebouwen is sloop-nieuwbouw aan de orde als de kosten voor versterking hoger zijn dan 100 procent van de herbouwwaarde. Echter alleen met instemming van de eigenaar/bewoner en de gemeente. Ook in dat laatste geval is sloop alleen maar aan de orde als de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwbouw geborgd is.

Bron: Erfgoedprogramma NCG.

« - »