06-03-2018

Wat is de positie van particulier verhuurders bij het inspectie- en versterkingsprogramma?

U bevind zich hier:

De particulier verhuurder is eigenaar van het pand en beslist over de versterkingsmaatregelen. Hij heeft zowel rechten als verplichtingen richting zijn huurder. De verhuurder is verplicht gebreken te verhelpen, zolang de huurder hiervoor niet zelf aansprakelijk is. De huurder heeft de plicht om toegang te verlenen tot het gehuurde voor inspectie en versterkingsmaatregelen. De verhuurder krijgt via Centrum Veilig Wonen (CVW) passende tijdelijke huisvesting voor de huurder aangeboden. De kosten voor tijdelijke huisvesting en de verhuizing worden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) betaald. Voor eventuele bijkomende kosten krijgt de verhuurder een vergoeding. De huurder blijft zijn huur betalen aan de verhuurder.

« - »