06-03-2018

Wat is de positie van huurders bij een woningcorporatie of particulier verhuurder?

U bevind zich hier:

De verhuurder is eigenaar van de woning en beslist over de versterkingsmaatregelen. Een huurder heeft de verplichting de verhuurder in staat te stellen bouwkundige versterkingsmaatregelen te laten uitvoeren. De huurder heeft de plicht als het nodig is toegang tot zijn woning te verlenen. De verhuurder moet de huurder wel van tevoren goed en volledig informeren en overleg voeren over de gang van zaken (Wet op het overleg huurders en verhuurders).

« - »