06-03-2018

Wat is het Meerjarenprogramma (MJP)?

U bevind zich hier:

In het MJP staan de activiteiten beschreven die de komende vijf jaar worden uitgevoerd om de provincie Groningen aardbevingsbestendig en kansrijk te maken. De belangrijkste onderwerpen in het MJP zijn het verbeteren van schadeafhandeling, het aardbevingsbestendig maken van woningen, gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) en de kansen benutten om de leefbaarheid en duurzaamheid te vergroten en de regionale economie te versterken. Het MJP wordt jaarlijks geüpdatet. Het MJP wordt opgesteld door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en is te downloaden op de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl.

« - »