06-03-2018

Is er een second opinion mogelijk op het versterkingsadvies?

U bevind zich hier:

Nee, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat geen second opinion uitvoeren op een versterkingsadvies. Centrum Veilig Wonen (CVW) geeft opdracht aan erkende bouwkundige experts voor het maken van een versterkingsadvies. Het versterkingsadvies wordt getoetst door de onafhankelijke Validatiecommissie van NCG. Tijdens de inhoudelijke bespreking van het versterkingsadvies met de eigenaar kan een technisch deskundige van CVW aansluiten om alle vragen te beantwoorden. Er is zorg voor de kwaliteit van het versterkingsadvies. De eigenaar krijgt de ruimte om het advies volledig te doorgronden en een goede beslissing te kunnen nemen over eventuele koppelkansen.

« - »