06-03-2018

Is er aandacht voor het behoud van het karakter van het dorp of de wijk bij de versterkingsopgave?

U bevind zich hier:

Ja, er is aandacht voor behoud van karakter van het dorp of de wijk. Het bestemmingsplan van de gemeente beschrijft onder meer welke bescherming er geldt voor karakteristieke en beeld bepalende panden en hoe breed, diep en hoog bebouwing bij verbouw of nieuwbouw mag zijn. Daarnaast is in de gemeentelijke welstandsnota beschreven wat de uitstraling en kwaliteit van een woning moet zijn. Het bestemmingsplan, gemeentelijke welstandsnota en eventuele andere ruimtelijke visies als een Woonleefbaarheidsplan worden opgenomen in het gebiedsversterkingsplan. De lokale stuurgroep heeft hierbij een adviserende rol.

« - »