06-03-2018

Hoe zit het met de opstalverzekering bij versterking / sloop-nieuwbouw?

U bevind zich hier:

Of de opstalverzekering moet worden aangepast, is afhankelijk van de omvang en aard van de te nemen versterkingsmaatregelen. Daarbij komt dat elke opstalverzekering zijn eigen regels kent. Er kan bijvoorbeeld onderverzekering ontstaan wanneer een pand als gevolg van versterking of sloop-nieuwbouw in waarde stijgt. Ook kan verandering van materiaal waarvan de buitenwanden en de dakbedekking zijn gemaakt een rol spelen in de hoogte van de premie. Opstalverzekeringen bieden vaak een beperkte dekking in de periode dat een woning niet wordt bewoond. Het advies is de polisvoorwaarden door te nemen en bij vragen contact te zoeken met de eigen verzekeraar of verzekeringsadviseur. Voor schade aan de opstal die direct verband houdt met de versterking / sloop-nieuwbouw, is de aannemer aansprakelijk. Hij is hiervoor verzekerd.

« - »