06-03-2018

Hoe lang moet een bewoner de woning uit bij versterken of bij sloop-nieuwbouw?

U bevind zich hier:

Hier kan geen eenduidig antwoord opgegeven worden. De duur van de tijdelijke huisvesting hangt samen met de versterkingsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd aan de woning.

« - »