06-03-2018

Hoe lang gaat de woning effectief mee na de versterking?

U bevind zich hier:

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit hangt af van de staat van de woning die versterkt wordt en van de maatregelen die getroffen worden in het kader van de versterking. Het Bouwbesluit 2012 gaat in het algemeen bij nieuwbouw uit van een levensduur van 50 jaar.

« - »