06-03-2018

Hoe groot is de inspectie- en versterkingsopgave in Groningen?

U bevind zich hier:

De inspectie- en versterkingsopgave is groot. Daarom is de beleidskeuze gemaakt om te werken van binnen naar buiten. In het kerngebied (= binnen de 0,2 pga-contour van de KNMI-kaart van 2015) staan ongeveer 22.000 woningen die geïnspecteerd (gaan) worden. Daarnaast worden 1500 gebouwen met maatschappelijke functies (bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen) geïnspecteerd. Uit de inspecties zal blijken hoeveel woningen en andere gebouwen versterkt moeten worden. Na afronding van inspectie en beoordeling van de opgave in het kerngebied, wordt de opgave in het buitengebied (= buiten de 0,2 pga-contour van de KNMI-kaart van 2015) opgepakt. Tenzij nieuwe inzichten ten aanzien van risico’s noodzaken dat hier tussentijds moet worden begonnen.

« - »