06-03-2018

Hoe gaat het met de verduurzaming van particuliere woningen in het kader van de versterking?

U bevind zich hier:

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) streeft naar het verbeteren van de energieprestatie van woningen die worden versterkt. Er is geld beschikbaar om, gekoppeld aan de versterking, woningen te verduurzamen in de vorm van een subsidie van € 4.000,-. In de versterkingsadviezen wordt een advies gegeven hoe dit bedrag kan worden ingezet voor verduurzaming van de woning. Samen met de eigenaren en de energiecoach worden de opties besproken en de gekozen optie(s) worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Het best mogelijke resultaat van de verduurzaming wordt voor de woning gerealiseerd. Tevens kunnen collectieve verduurzamingsmaatregelen ten gunstige van een hele wijk of dorp in overweging worden genomen. Ook in geval van sloop-nieuwbouw komen eigenaren in aanmerking voor deze regeling.

« - »