06-03-2018

Wat zijn de gevolgen als tijdens de bouwfase de kostwinner c.q. alleenverdiener komt te overlijden?

U bevind zich hier:

Als er onverhoopt iemand uit een gezin komt te overlijden, gelden de regels van de specifieke hypotheekovereenkomst en eventuele verzekeringen. Vragen hierover kunnen besproken worden met de eigen hypotheekverstrekker.

« - »