06-03-2018

Zijn er naast de subsidie die eigenaren ontvangen bij het versterken van de woning, nog aanvullende subsidieregelingen en zo ja zijn dat individuele of collectieve regelingen?

U bevind zich hier:

Er zijn verschillende aanvullende subsidies en leningen beschikbaar voor verduurzaming van particuliere woningen van zowel de gemeente als van de provincie als van het Rijk. Voor meer informatie kan de volgende website geraadpleegd worden: http://www.energiesubsidiewijzer.nl/. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van dergelijke subsidies.

« - »