06-03-2018

Kan een eigenaar die gebruik heeft gemaakt van de waardevermeerderingsregeling bij schade, ook gebruik maken van de verduurzamingsregeling bij versterken?

U bevind zich hier:

Ja, de waardevermeerderingsregeling bij schade staat los van de verduurzamingregeling bij versterken.

« - »