06-03-2018

Als huurwoningen in het dorp of in de wijk worden gesloopt, kan iedereen dan wel terugkeren

U bevind zich hier:

Hier kan NCG geen eenduidig antwoord op geven, omdat de betreffende gemeente en de woningcorporaties hier samen afspraken over maken en overleggen dit met de huurders.

« - »